Vi tar hand om både rivning och sanering

När du behöver kvalificerad hjälp vid rivning och sanering skall du kontakta oss. Vi hjälper dig med hela processen från start till utfört arbete. Med många år i branschen kan vi garantera dig väl utförda jobb när det gäller att riva och sanera. Vi hjälper dig vare sig det handlar om hela byggnader eller när du skall renovera.

Därför är det viktigt att sanera innan rivning

Om du har en byggnad som skall rivas är det viktigt att du sanerar den innan rivningen påbörjas. Detta på grund av att det kan finnas miljöfarligt material kvar i byggnaden. Om det är en äldre byggnad kan det faktiskt finnas både PCB och asbest och detta kräver särskild hänsyn vid en rivning. Till exempel ämnet PCB är fortfarande vanligt att hitta i äldre hus – i såväl fogmassor som i äldre inglasningar. Vi har många års branscherfarenhet och vet hur en sanering skall göras så att rivningen genomförs på ett säkert sätt.

Rivning av gammalt hus

Mer information om Rivning & Sanering – kontakta oss

Har du en fastighet som skall rivas rekommenderar vi att du kontaktar oss redan idag. Vi hjälper dig med en skräddarsydd lösning så att din rivning och sanering blir utförd på professionellt sätt och enligt de lagar och regler som gäller. Vi hjälper dig med de provtagningar och analyser som krävs vid en sanering och därefter kan vi riva ditt hus på ett säkert sätt.