Dags att riva hus? Låt oss hjälpa till!

Står du i begrepp att riva ditt hus eller en annan byggnad är det oss du skall kontakta. Vi hjälper till med alla sorters rivningar och med många års erfarenhet i branschen vet vi att vi har den kunskap du behöver. Vi står till tjänst både för företag och privatpersoner och inga jobb är för stora eller för små för oss.

Rivning är ett hantverk

Rivning av byggnad är inget hafsverk utan kan faktiskt till och med kallas för hantverk om du frågar oss. Det finns strikta regler som måste följas vid en rivning och nästan alltid behöver man ansöka om rivningslov. Skall du riva hus inom detaljplanelagt område behövs det oftast ett rivningslov. Ligger byggnaden inom ett område med områdesbestämmelser är det kommunen som bestämmer om ett rivningslov krävs. Vi hjälper dig att kontrollera så att alla regler följs och du inte riskerar att göra en olaglig rivning av den byggnad du vill bli av med. Enkelt kan man säga att om en byggnad krävde byggnadslov krävs också ett rivningslov.

Få mer information inför rivning av hus – kontakta oss!

Kontakta oss så hjälper vi till med hela rivningen och allt runt omkring. Det första man måste göra när man fått sitt rivningslov är att utse en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige gör tillsammans med oss en rivningsplan som vi sedan bifogar till den rivningsanmälan som skall skickas till kommunen. Kontrollansvarig ser sedan till att planen följs och att till exempel materialet från rivningen redovisas och deponeras på lämpligt sätt.

Rivning av byggnad