Håltagning betong – vi kan detta!

Är det dags att bygga om eller kanske bygga nytt? Många saker kan man med fördel göra själv, men det finns vissa moment som görs bäst med professionell utrustning hanterat av kvalificerade hantverkare, håltagning av betong är ett sånt. Vi kan erbjuda såna tjänster utefter dina önskemål, stora eller små projekt är lika viktiga för oss.

Vad är speciellt vid håltagning av betong?

Betong är ett mycket hårt material och besvärligt att borra i. Ska man borra större hål krävs i allmänhet både vattenkylning och ett stadigt stativ. Om det skulle finnas ett armeringsjärn i vägen så klarar en diamantkärnborr oftast det. Otillräcklig kylning gör borrningen svårare och leder till att borret skadas. Utförs borrningen inte på rätt sätt så finns även risk för sprickbildning. Men det är inte bara själva utförandet av borrningen som är enklare för en professionell hantverkare, det är även mycket säkrare. Borrningen är förenat med risker som ras- eller klämskador. Dessutom förekommer buller, damm, elsäkerhetsrisker och brandrisk.

Betongpelare runt en lite gräsmatta och en gång av sten

Kontakta oss för mer information om håltagning betong

Känner du att du vill säkra ett bra resultat och vill anlita professionella hantverkare för jobbet så finns vi här för att hjälpa dig. Vi har all den moderna utrustning som behövs för håltagning i betong. Vi är bra på att lyssna och anpassa oss efter kundens behov. Vill du veta mer eller har speciella önskemål så är du välkommen att kontakta oss.