Erfaren partner för rivning

Jobbar du med fastigheter och behöver en totalentreprenad till projektet har vi stor erfarenhet av det också. Vi har en engagerad personalstyrka, som vi också kan hyra ut, om du behöver extrapersonal till ett pågående byggprojekt. Vi jobbar alltid inom miljöinriktade linjer, vilket typ av byggnation eller rivning det än rör sig om. Behöver du kunnig, skicklig och effektiv personal inom byggbranschen i Stockholm? Då kan vi hjälpa dig med det. Innan arbetet sätter igång behöver man dock veta om vilken typ av rivning det rör sig om. Man kan dela upp det i selektiv sådan och tungrivning. Här får du läsa lite mer om skillnaden mellan dessa typer av rivningar.

Selektiv rivning

Med selektiv rivning menas att man monterar isär och skiljer de olika materialen under arbetets gång. Poängen med detta är att riskmaterial och farligt avfall inte ska beblandas med rivningsmassorna och att vissa av materialen kan återvinnas. I byggnader kan det till exempel handla om att man monterar bort ledningar, centraler och armaturer innan man börjar själva rivningen. Innan en selektiv rivning genomförs i Stockholm är det viktigt att man inspekterar och dokumenterar ytan samt att man gör en miljöinventering för att bedöma en eventuell förekomst av exempelvis riskmaterial där det ska rivas.

Tungrivning

En annan sorts rivning är tungrivning. Precis som namnet kanske avslöjar innebär det ett grövre arbete där bärande konstruktioner så som betong eller stål ska rivas, till skillnad från lättrivning, som snarare rör sig om lättare innerväggar som ska rivas. Båda dessa ingår i en så kallas ombyggnadsrivning, och kan utföras i exempelvis lägenheter, villor, industrier eller i samband med stambyte av badrum och kök. Vi på Änkan Byggservice AB är experter på allt inom rivning och åter uppbyggnad. Vi vill gärna hjälpa er med era drömmar. Tveka inte att kontakta oss!